Oldal kiválasztása

A Vektor bemutatása

Azért választottuk ezt a nevet mert jelentése útmutatást, irányt hordoz magában. Célunk, hogy utat mutassunk a rendszeres testmozgás és egészséges életmód felé, illetve, hogy segítsünk a gyermekeknek megtalálni azt a sportágat, amelyben – teljes személyiségük jegyei alapján – a legnagyobb örömüket lelhetik.

Miért csináljuk?

Úgy gondoljuk, hogy ma Magyarországon a gyermekek rendszeres testmozgásának, sportjának rendszere nem a legjobb megközelítéssel bír. Már egészen kis gyermekeknél is elsősorban a teljesítményen, az eredményeken és sikereken van a hangsúly. Sajnos, elég gyakran tapasztalni, hogy a szülők vagy akár az edzők, összekeverik a gyermekek sportját a “szórakoztató-ipari” élsporttal. Gondolunk itt arra, hogy egy-egy versenyen vagy mérkőzésen, szélsőséges esetben, a felnőttek (szülők vagy edzők), magukból kikelve kiabálnak a gyerekkel egy hiba miatt, vagy éppen a bírókkal veszekednek – nem túl szalonképes módon – egy kérdéses szituációban. Mindeközben pedig egy borzasztóan fontos dolgot elfelejtenek: ez az egész a gyermekek miatt van, róluk szól, az ő fejlődésüket, örömüket kellene, hogy szolgálja.

Ráadásul, a teljesítmény-orientált felfogást azért is hibásnak tekintjük, mert a gyermekek csak nagyon kis rétegéből lesz felnőttkorában versenysportoló (akár regionális szinten is).

Tapasztalataink alapján, bizonyos kor alatt, illetve alapvető koordinációs képességek hiányában, felesleges a sportág-specifikus képzést megkezdeni, hiszen a gyerekek alapvető készségei hiányoznak, elsősorban általános ügyesség-fejlesztést igényelnének. (Gyakorlati példa: a teniszütőt elég akkor a gyermek kezébe adni amikor már eljutott egy megfelelő koordinációs szintre, vagy éppen a ritmusérzéke, térlátása elég fejlett egy labda ütéséhez, máskülönben csak értelmetlen hadonászás lesz a gyakorlásból) Nem hiszünk abban, hogy a túl korai specializáció egy-egy sportágban bármilyen behozhatatlan előnyt biztosítana. Természetesen vannak kivételes tehetségek, akiket egészen kisgyermekkorban elkezdenek nagyon komoly edzésprogramokkal szuperatlétákká változtatni, azonban ez csepp a tengerben, és egy jóérzésű edző vagy szülő számára inkább abszurd, mint követendő példa.

Továbbá, a gyermekek gyakran a képességeikhez és készségeikhez, vagy éppen a személyiségükhöz egyáltalán nem illő sportágban töltenek el hosszú éveket, amelynek az az eredménye, hogy kevésbé örömteli lesz számukra a sport. Éppen ezért, a kamasz kor beköszöntével könnyedén abbahagyják, sőt akár meg is utálják a sportágukat, szélsőséges esetben pedig a sportokat összességében. Felhagynak az egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen rendszeres testmozgással.

Ráadásul egy 4-6 éves gyermek a legritkább esetben sem tudja, hogy melyik lehet az a sportág, amelyik igazán neki való. Sokkal inkább a szülők elvárásainak akar megfelelni, őket akarja büszkévé tenni, amivel egészen a kamaszkor beköszöntéig általában nincs is semmi gond. Ekkor azonban könnyedén megkérdőjelezik a sport értelmét, azt, hogy valójában miért is csinálják. A lázadás egyik formája lehet a sportág elhagyása. A kamaszok, serdülők 70%-a hagy fel a rendszeres sportolással 13 és 17 éves kora között! Komoly összefüggést feltételezünk a két jelenség között.

Hiszünk abban, hogy a felvázolt jelenségek, kis szemlélet-formálással megváltoztathatóak. Úgy gondoljuk, hogy gyermekkorban a hangsúlyt nem a társakkal összevetett teljesítményre, sikerekre hanem: 

  • a mozgás örömének felfedezésére
  • a játék szeretetére
  • a mozgás iránti belső igény kialakítására, ezáltal a felnőttkori egészséges életmód megalapozására
  • a sokoldalú koordinációs és kondicionális képességek és készségek elsajátítására, fejlesztésére
  • a mindennapi életben is alapvetően fontos általános ügyesség megteremtésére
  • a testmozgással járó gyakorlatok és játékok által kínált szellemi és személyiségi fejlődés lehetőségére kellene fektetni.

Hogyan csináljuk?

Egy olyan sportág-választási rendszert szeretnénk nyújtani, amelyben a gyermek először megalapozhatja a sportokhoz – és a mindennapi élethez – szükséges általános készségeket, ügyességet. Emellett kipróbálhatja, megtapasztalhatja az egyes sportágakra jellemző sajátosságokat, elemeket, így könnyebben megtalálhatja azt amit később igazán megszerethet, illetve felfedezheti az erősségeit, amelyekkel később igazán kiteljesedhet. Ehhez mi is szeretnénk segítséget nyújtani, objektív és szubjektív mérési eljárásokon egyaránt alapuló ajánlónkkal.

Legfontosabb célunk, hogy azok a gyermekek, akik a foglalkozásainkon részt vesznek, minél több örömet leljenek a mozgásban, minél sokoldalúbban fejlődjenek, ügyesebbé váljanak.

Továbbá, hogy a hosszútávú programunkat követően, egyrészt a saját érzései és benyomásai, másrészt a rendszerünk által kínált ajánlás segítségévell, egy olyan sportág irányába tereljük, amely igazán testhezálló, hiszen a fizikai adottságainak és a személyiségének is megfelelő. Így nagyobb esélye lesz annak, hogy serdülőkorban, sőt,  felnőttkorban is kitart szeretett – a szülői nyomás által kevésbé befolyásolt – sportága mellett. Végső célunk egy egészségesebb, a testmozgás iránt elkötelezettebb generáció lehetőségének megteremtése.

Mit csinálunk?

  • Egy hosszabb, több éves sportág-alapozási, kiválasztási folyamatot kínálunk, amely során a gyermek egy általános, sokoldalú, komplex készség-, és képesség-fejlesztésen megy keresztül, egyes sportág-specikifus elemek és gyakorlatok (pl.: kézilabda, kosárlabda, stb.) megismertetésével, majd objektív és szubjektív felmérésével.
  • Rendszerünk  koordinációs-feladatokra, ritmus-gyakorlatokra, általános erő és állóképesség-fejlesztésre épül. Mindezt a gyermekek korának megfelelő játékos feladatok sorozatába ágyazva. Módszereink  a hagyományos magyar játék és tánckúltúrából, illetve a legmodernebb testnevelési eszközök és eljárások felhasználásából egyaránt merítkezik.
  • Ezen időszakot követően, sportágak ajánlása, objektív és szubjektív skálán mért tesztek eredményei, illetve a tanult készségek, az adott képességek, és a megismert személyiségjegyek alapján.

Ki nyerhet ezzel és miért?

A gyermek,

hiszen elsősorban az általános ügyessége fejlődik, ami egy egészségesebb, könnyebb élet alapjait teremtheti meg;

hiszen könnyebben rátalálhat az erősségeire, érdeklődési körére, amelynek köszönhetően később egy olyan sportágat – vagy sportágakat – választhat, amelyet igazán megszerethet.

A szülő,

hiszen alapos, szakmai segítséget kap egy akár életre szóló döntés meghozatalában, hogy mely sportágat/ágakat válassza gyermekének

És talán a magyar utánpótlás-sport is,

hiszen az egyesületek olyan gyermekekkel kezdhetnek el foglalkozni, akik egyfelől részt vettek egy általános készség és képesség-fejlesztési programban, így alapvetően ügyesek, másrészt már átmentek egyfajta (1-2 éves) szűrő-rendszeren, ami a különböző adottságokat, személyiség-jegyeket hivatott felmérni, így rátermettebbeknek számítanak;

hiszen olyan gyermekekkel foglalkozhatnak, akik igazán érdeklődnek a választott sportáguk iránt, nem csupán a szülő unszolására mennek edzésre.